Boligmarkedsinformation i app format

  • Hvad er prisniveauet i området?
  • Er der mange boliger til salg?
  • Hvad er ejendommenes egenskaber og anslåede værdier?
  • Hvad koster det at låne?

Løsningen leverer svarene i et effektivt værktøj, der på et øjeblik giver overblik over et givent lokalområde. Et værktøj, der er lige ved hånden og som selvfølgelig har værdi både i forbindelse med salgsvurderinger og belåning.

Når app’en aktiveres, registreres brugerens geografiske position. Denne position danner herefter udgangspunkt for informationsindholdet i app’en.

App'en giver bl.a. brugeren mulighed for at se det aktuelle prisniveau for handlede boliger og aktuelle boliger til salg samt ejendommenes egenskaber – hurtigt, præcist og effektivt for brugeren.

app 01