Beslutnings- og rådgivningsstøtte for professionelle markedsaktører - Ejendomsrapporterne®

Den øgede transparens i boligmarkedet betyder, at sælgere og købere af boliger har større viden og flere meninger om markedet end nogensinde før.

Derfor stiger kravene til professionelle rådgivere og mæglere, som forventes at have et endnu bedre indblik i markedsforholdene.

For en ejendomsmægler er det afgørende at kunne demonstrere relevant og troværdig information, eksempelvis til en kommende boligsælger. Og det drejer sig om information om meget andet end prisnedslag og liggetider, der findes mange steder på nettet.

I samarbejde med e-nettet har RealView™ siden 2002 leveret informationsløsninger til opfyldelse af netop disse behov. Løsninger der anvender landets mest omfattende datamateriale, og som sammenstilles til at være netop det værktøj, der understøtter de professionelles arbejde til gavn for kunderne.

Mere information om løsningerne fås på www.e-nettet.dk, som på daglig basis betjener landets ejendomsmæglere og rådgivere m.m. eller benyt info@realview.dk.

iPad